Métamorphose logo

Métamorphose : A File -n- Folder Renamer

espanol    français    english

Instalowanie z pliku setup.exe:
Użytkownicy Win32, którzy nie chcą sobie zawracać głowy kodem źródłowym mogą po prostu pobrać plik instalacyjny i uruchomić go. Métamorphose zostanie zainstalowany, jak każdy inny program win 32 i będzie dostępny w menu start.


Instalowanie z kodu źródłowego:
Pre-instaluj odpowiednia wersję wxPython (niektóre systemy mogą już posiadać zainstalowane):


Instalacja:
Wypakuj źródła do przewidzianej lokalizacji. Jeśli używasz Linuxa przejdź do katalogu i wpisz (jako root):
$ make all

Jak uruchomić:
Uruchom 'metamorphose.py' interpretatorem Pythona w folderze 'metamorphose'.
Jak w wersji 0.3.0 możesz określić katalog do otwarcia.
Spacje są dozwolone, więc następujące powinno działać:
$ python Metamorphose.py /srv/samba/Windows Lubi Spacje

Kilka dodatkowych informacji dl Linuxa:
Makefile powinien zająć się wszystkim za ciebie, jest to niezależne od architekruty czy dystrybucji.
Métamorphose zostanie zainstalowane w /usr/share/metamorphose, możesz uruchomić je przy pomocy
$ metamorphose
i stronę główną
$ man metamorphose
Jeśli używasz freedesktop.org menedżera zgodnego z windows (jak Gnome lub KDE), powinien byc wpis w 'Aplikacje -> Akcesoria'.


Jak usunąć Métamorphose:
Instalator Windows:
Uruchom deinstalatora lub usuń z 'dodaj/usuń programy' w panelu sterowania.

Źródła (wszystkie):

Źródła (Linux & FreeBSD):
$ make remove
$ rm -fr /home/USERNAME/.metamorphose


Pomóż mi pomóc tobie:
Możesz pomóc projektowi Métamorphose zgłaszając uwagi użytkownika.


Przetestowane systemy operacyjne:
Uruchomione skompilowane:
Windows 95, 98, ME: Stabilna z Métamorphose v0.2.3a i NIŻSZYMI. Począwszy od 0.3.0 występują usterki jak np. zawieszenie podczas próby dostępu do górnego menu.
Windows 2k, XP, 2k3: Stabilna, obsługa motywów.

Uruchomione z kodu źródłowego:
Windows 2k, XP, 2k3: Stabilna, obsługa motywów.
Linux 2.6 - GNOME: Stabilna, obsługa motywów.
Linux 2.6 - KDE: Stabilna.
Mac OSx86: Stabilna, obsługa motywów.
FreeBSD 5.5 - Window Maker: Głównie stabilna. Wybranie zamknięcia podczas zmieniania języka może zablokować aplikację. Ale język zostanie prawidłowo zmieniony po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu. Również rozwijane okienka nie funkcjonują prawidłowo.
FreeBSD 6.2 - Fluxbox: Stabilna.


Niektóre znane problemy:
Program blokuje się podczas 'przechodzenia' przez duża ilość plików/folderów:
Faktycznie się nie blokuje, ale czas do przetworzenia wpisów może być długi jeśli wczytasz wiele wpisów. W trakcie procesu program nie odświeża widoku sprawiając wrażenie że jest zablokowany, choć tak naprawdę pracuje.
Czas trwania takiego stanu zależy od komputera czy folder jest na dysku lokalnym czy w sieci i oczywiście od ilości przetwarzanych elementów.

Błąd Pythona - "nie można ustawić lokalizacji dla 'xx_XX' ":
Występuje wyłącznie w Linuxie. Upewnij się, że zainstalowałeś obsługę dla tego języka, gdyż niektóre dystrybucje (np. ubuntu) nie instalują obsługi innych języków niż język instalacji.

SourceForge.net Logo